IIFH 2017-02-20T15:56:51+00:00

Welkom bij het International Institute for Humanization

Hallo!

Leuk dat je ons gevonden hebt!

Wij geloven dat elk mens een doel heeft in het leven en de kracht en kwaliteit die nodig is om dit te verwezenlijken. Door ons cultuur en onderwijssysteem verliest het overgrote deel van de mensen het contact hiermee. Het International Institute for Humanization is een non-profit organisatie die de kennis verspreid van het innerlijk landschap en de vier niveau van perceptie. Met behulp van het innerlijk landschap kun je je eigen doel, kracht en kwaliteit vinden. Met de vier niveaus van perceptie krijg je inzicht in het gedrag van de ander en het geeft je belangrijke handvatten voor interculturele communicatie, kweken van vertrouwen, luisteren zonder vooroordelen, leiderschap en ondernemerschap. Tevens vinden we het van groot belang om de kloof tussen de generaties te dichten. Om de wijsheid van de ouderen in te zetten voor de jongere generaties.  De oudere generatie weer de mogelijkheid te geven om hun ervaringen te delen en als een waardevolle partner deel te nemen.

Het International Institute for Humanization

Waarom kunnen we zo slecht luisteren? Waarom ontstaan er zoveel conflicten tussen mensen en groepen mensen in de wereld?

Dit is iets wat we ons keer op keer afvragen.

Wij geloven dat de oplossing ligt in jonge mensen bij te brengen dat elk mens zijn eigen kracht en kwaliteiten heeft. En dat het van zeer groot belang is om deze in te zetten.
Wij geloven dat om een werkelijk globale samenleving te creëren ieder individu de kans moet hebben om naar zichzelf te kijken. Wat is mijn kracht en wat wil ik in de wereld doen. We zouden onze kinderen moeten begeleiden bij hoe ze dit kunnen aanpakken. Op een manier waarbij ze geen schade toebrengen aan anderen en tevens erkenning en respect ontvangen van hun omgeving voor wie ze zijn.

In de westerse wereld is het schoolsysteem nog steeds gebaseerd op waarden en veronderstellingen uit de 19de eeuw: het creëren van volgzame en gehoorzame burgers ipv creatief, autonoom denkende mensen.

Wij geloven dat een ieder een oneindig potentieel tot zijn beschikking heeft.

Wij geloven dat een ieder van ons iets bij te dragen heeft aan de wereld.

Wij geloven dat dit mogelijk is in harmonie met andere mensen.

Wij geloven in de rechten van de mens: ze zijn er ter bescherming van het individu, zodat het individu niet begrensd wordt door anderen wanneer hij zijn potentieel vanuit zijn eigen kracht en kwaliteit wil ontwikkelen. Hierbij respecteert het individu het recht van de ander om dit ook na te streven.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)

Artikel 1.

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

De man in de arena

”Het is niet de criticus die telt: niet degene die ons erop wijst waarom de sterke man struikelt, of wat de man van de daad beter had kunnen doen. De eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat, zijn gezicht besmeurd met stof, zweet en bloed; die zich kranig weert; die fouten maakt en keer op keer tekort schiet, omdat dat nu eenmaal onvermijdelijk is; die ondanks dat toch probeert iets te bereiken; die groot enthousiasme en grote toewijding kent; die zich helemaal geeft voor de goede zaak; die, als het meezit, uiteindelijk de triomf van een grootse verrichting proeft, en die, als het tegenzit en als hij faalt, in elk geval grote moed heeft getoond”

Excerpt uit de rede “Citizenship in a Republic”. Een speech van Theodore Roosevelt in het Sorbonne in Parijs, Frankrijk op 23 April 1910.

Na 30 jaar zoeken hebben we een landschap van het innerlijk van de mens ontdekt. Dit Innerlijk Landschap (Internal Landscape) ligt aan de basis van de Vier Niveaus van Perceptie. Tevens hebben we hiermee een tot nu toe onbewuste basis ontdekt onder de psychologie, psychiatrie, humanisme, Christendom en vele andere religies. Vanuit onze visie, is het belangrijk dat het Innerlijk Landschap gedeeld wordt over de gehele wereld. Het Innerlijk Landschap geeft inzicht in waarom mensen doen zoals ze doen en geeft hiermee de mogelijkheid om als mensheid ons gedrag naar een hoger plan te ontwikkelen. Onze belofte is dat we aan het Innerlijk Landschap blijven werken en gaan delen wat we in de toekomstige jaren nog gaan ontdekken. Al duurt het tot in de lengte der dagen, wordt het bejubeld of verguisd we blijven hiermee doorgaan. Voor de mensheid is de Innerlijke Landkaart van immens belang, als we ooit een echt globale samenleving willen realiseren.
Door onze kennis te delen willen we bereiken dat er originele individuen ontstaan die krachtig en bewust zijn en denken in termen van wij, in plaats van ikke, ikke, ikke. Hoeveel van deze mensen zouden nodig zijn om een werkelijk globale samenleving te ontwikkelen? Misschien hebben we wel driehonderd miljoen mensen nodig voor voldoende kritieke massa. Of wellicht is een eenling voldoende? Hoe zou de wereld eruit zien als we honderden leiders zouden hebben die motiveren en inspireren als Nelson Mandela, Dr. Martin Luther King, Sri Aurobindo, Mahatma Ghandi? Enkelen zullen nodig zijn om de weg voor velen te plaveien. Een globale samenleving met als basis de waarden zoals opgeschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Wat we doen

Vrije educatie op het gebied van Humanization voor individuen
Oud en jong met elkaar verbinden
Professionele diensten voor Humanization en interculturele communicatie
Een globaal platform voor educatie op het gebied van Humanization

Ons team

Richard Johannes Kleijnen
Richard Johannes KleijnenFounder
Verbindend leider en coach. Zoeker naar de werkelijke betekenis van het mens zijn, het ontdekken van het potentieel. Associatief denker, ondernemer, schrijver.
Rik van Oorschot
Rik van OorschotToezichthouder
Ondernemer, visionair, uitvinder
Martin Hetebrij
Martin HetebrijDe autoriteit op het gebied van leiderschap en politiek in Nederland.
Raadgever, schrijver van vier boeken op het gebied van politiek leiderschap en meesterschap
Will Marshall
Will MarshallExecutive trainer en coach
Autoriteit op het gebied van Power (Macht). Ervaren marketing en verkoop executive.
Jacqueline Langendonk
Jacqueline LangendonkTrainer en coach
Trainer en coach voor de fundamenten van het International Institute for Humanization: De Vier Niveaus van Perceptie en het Innerlijk Landschap. Psychologe
Frank van Opstal
Frank van OpstalAmbassadeur
Ondernemer, relatieman, verbinder.
Edwin Heus
Edwin HeusTrainer en coach
Executive coach en trainer.
Egbert Wientjes
Egbert WientjesAmbassadeur
Verbinder. Werving en Selectie
Petra Botter
Petra BotterAmbassadeur
Ondernemer, verbinden, marketing en sales